Djamaat Tijden
22 mei 2019
Fadjr: 5:00 uur
Zohr: 14:00 uur
Asr: 19:00 uur
Maghrib: 21:43 uur
Isha: 23:28 uur
Djoema: 14:00 uur
 
Geachte moslim broeders en zusters,
Assalaamoe alaikoem wa rahmatoellaahi wa barakaatoehoe

Subhan Allah, Roeyate Hilaal Comité Nederland heeft besloten.

De maand Ramadaan begint Insha Allah morgen na maghrib, wij zijn allen gezegend.

Ramadaan Mubarak !

maandag 6 mei is het 1e Taraweeh gebed

dinsdag 7 mei is het 1e vastendag

Moge Allah Subhana Wa Ta Ala u extra belonen en uw zonden doen vergeven in deze Heilige maand.

Wij wensen u en uw hele gezin een gezegende Ramadaan toe.

Wassalaam wa Rahmatoellah,

Namens het bestuur van Moskee Al Firdaus