Tjamak toedjh si paati

Tjamak toedjh si paati hain sab paani waali
Miraa diel bhie tjamkaa di tjamkaani waali

 1. Barastaa nahien dikh kar abri rahmat
  badon par bhie barsaadi barsaani waali

 2. Toe zienda hai wallaah toe zienda hai wallaah
  miri tjasjmi aalam si tjhoep djaani waali

 3. Main moedjriem hoen aakaa moedji saath li lo
  ki rasti min hain djaa badjaa thaani waali

 4. Rahigaa joenhie oen kaa tjartjaa rahigaa
  pari gaak ho djaajin djal djaani waali

 5. Ab aajie sjafaa-at kie saa-at ab aajie
  zaraa tjain li miri ghabraani waali

 6. Madieni li gietti godaa toedjh ko rakh-khi
  ghariebon fakieron ko thahraani waali

Terug naar overzicht print