Toedjhi hamd hai godaaja

Toedjhi hamd hai godaaja
wohie rab hai djies ni toem ko hamatan karam banaja
awr hami bhiek maang ni to tiara astaan betaajaa

 1. Toemhi haakiemi baraaja, toemhi kaasiemi ataajaa
  toemhi daaf-I balaajaa, toemhi sjaaf-I gataajaa
  kojie toem sa kawn aajaa

 2. Ari ai godaa ki bando, kojie miraa dil ko dhoendo
  miri paas thaa abhie toe, abhie kjaa hoewaa godaajaa
  na kojie gajaa na aajaa

 3. Woh kanwaarie paak marjam, wan a fagot fiehi kaadam
  hai adjab nasjaani aazam, magar amina ka djaajaa
  wohie sab si afzel ajaa

 4. Jahie boli siedraa wali, ki tjamani djahaan ki thaali
  sabhie main ni tjhan dhaalie, tiraa paajaa ko na paajaa
  toedjhi jak ni jak banajaa

 5. Kabhie gaak par paraa hai, sari tjarg ziri paa hai
  kabhie pisj dar kharaa hai, sari bandaagie djhoekaajaa
  toe kadam mi arsj paajaa

Terug naar overzicht print